نوشته‌های نکسیو

کلید و پریز

1399/1/16

نمونه کد جهت اتصال به تاچ پنل از طریق برنامه نویسی

1403/2/27

راهنمای تنظیم پنل های بیرونی

1402/7/2

کاتالوگ

1402/4/5

دریافت اپلیکیشن

1399/3/7

مفهوم ساختمان هوشمند

1399/1/8

خانه هوشمند سفارشی سازی شده مطابق با نیاز مشتری

1399/1/8

بررسی ساختمان هوشمند و بهینه سازی مصرف انرژی

1399/1/14